Je výklad karet jen šarlatánství???

Je výklad karet jen šarlatánství???

Je v odpovědi karet skrytá nějaká pravda?

Je možné se dozvědět, jak jít dál, jak překonat svůj problém? Může mi kartář poradit, jaké mám zvolit řešení svého problému? Jaké mám vlastně možnosti, volby v této určité situaci?

Jak se mám nejlépe zachovat, aby to pro mě bylo přínosem?

♦♦♦

Tyto otázky po smyslu a možnostech dosáhnout nějakého řešení nás provázejí od nepaměti. Většina z nás hledá odpovědi již od dětství. Jen málokdo své odpovědi získá od svých rodičů či učitelů, mnozí z nás je získáváme zkušeností, která je založená na volbě buď hop, nebo trop, tzv. pokus a omyl. Jde v podstatě o určitý druh risku, který nám může přinést výhru nebo prohru. Mnozí řeknou, takový je život. Je to přece jen náhoda!

 

Život ale není jen náhoda…

 

Svou cestu si volíme jako svobodné duše mimo tělo, volíme si úkoly i mezníky, kterých máme dosáhnout v tomto životě. Některé situace a druhy poznání, kterými máme projít, jsou nám již dány v době našeho narození. Je však na nás, jak se s nimi během života vypořádáme, jakou cestu z možných zvolíme.

♠♠♠

Příkladem může být nezapomenutelné setkání a vztah s člověkem, který vás plně emočně zasáhne, zamilujete se, protože máte dojem, že jej znáte již dlouho, silně vás přitahuje a je vám v jeho blízkosti neskutečně krásně. Jste plní radosti a štěstí jen z jeho přítomnosti.

♥♥♥

Jistě také znáte tyto pocity a prožívali jste podobné emoce ve svém vlastním životě…

♥♥♥

Vzájemná přitažlivost však mnohdy neznamená lásku na celý život, ale způsob zařízený shora jak tohoto člověka neminout, jak jej k sobě více pustit, abychom mohli řešit to, co jsme nezvládli ve společném minulém životě.

 

Přijde den, kdy setkávání nebude již přinášet radost, ale nahradí ji bolest, zklamání a neporozumění. Projeví se naše společná karma.
Tehdy se ptáme sami sebe, proč se to změnilo, co je špatně? Trápíme se, bojíme se i někomu svěřit, protože naše štěstí se ztratilo. Později třeba hledáme pomoc u někoho, komu věříme. Svěříme se svému příteli, přítelkyni, ale pouze jsme tím ulehčili svým emocím. Stále nevíme, jak dál, jak se máme zachovat, zda ještě máme šanci něco změnit. Chceme porozumět, pochopit a zachovat se co nejlépe.

♣♣♣

Někteří hledají za každou cenu chybu v sobě, snaží se změnit, aby blízkou osobu neztratili, ale tím mohou překračovat své hranice, na úkor sebe upřednostňovat druhého, což nemusí být dobrá cesta, jelikož se rozkol může dále prohlubovat a partner začne tohoto chování využívat.

Druzí zase třeba nejsou schopni vidět celou situaci z nadhledu a nevnímají sebe očima toho druhého, či dokonce nevidí své selhání, svou chybu, natož aby si ji přiznali a začali na sobě pracovat.

♦♦♦

Pokud chceme přijít na podstatu problému či pochopit pomyslné předivo, které se táhne naším vztahem, je třeba vyhledat třetí osobu, která již s podobnou situací či problémem má zkušenost, která se nás bude snažit pochopit a nebude nás odsuzovat. Máme volbu, zda navštívíme psychologanebo terapeuta a budeme s ním absolvovat několik sezení, či zajdeme kekartáři, který se řídí svým etickým kodexem a z doporučení víme, že nám ukáže různé pohledy na situaci a i možná řešení.

pomůcky věštění

Tarotové karty napomáhají především pochopit, co se v našem životě odehrává, jaké síly za tím vším stojí, co je příčinou… a mohou nám tak pomoci odhalit, jak nejlépe se svým životem naložit. Ukazují možnosti a potenciál vývoje dle našeho dalšího myšlení a chování. Podporují tak náš osobnostní i duchovní růst. Jejich úkolem je ukázat cesty, ale zodpovědnost za volbu je již na našem rozhodnutí.

♣♣♣

Ve výkladu karet je jen málo událostí tzv. osudově dáno, tzn. nelze se jim vyhnout. Máme svobodnou volbu rozhodování. Můžeme zjistit, jak se daná situace či vztah bude nadále vyvíjet, pokud se zachováme určitým způsobem. Můžeme se podívat, jak se na danou věc dívá někdo jiný, co cítí, jaké má plány. Na základě toho se pak můžeme lépe rozhodnout. To, jak naložíme s karmou či osudovými událostmi, je v našich rukou. Volbou se duchovně posouváme a v životě učíme. Je skvělé, že si svůj život spoluvytváříme

♥♥♥

Když porozumíme, ještě nás čeká těžké období, jak získané informace zpracovatjak přijmout i věci negativní o nás či o našem partnerovi. Učíme se respektovat, že některé situace a události nemáme v rukou, že v partnerství nezáleží jen na nás, ale i na tom druhém a i kdybychom se rozkrájeli, že sami nic nezmůžeme. Na vztahu musí pracovat oba. Hledáme způsoby, jak své negativní emoce, strachy, iluze či závislosti zpracovat, jak se osvobodit od svých lichých očekávání či umanutých předsevzetí.

♥♥♥

Cílem našeho života je jít dál, pokračovat svým životem poučeni a zoceleni, následovat dál svou cestu, nenechat se odklonit od svého směřování, od svých duchovních úkolů. Naše cesta je vlastně cílem.
Karty nám mohou pomoci objevit pravdu, ukázat podstatu i způsob, jak si pomoci, jak porozumět sobě, někomu druhému či principům, které ovlivňují náš život. Mohou být prostředkem k tomu, jak se cítit lépe a žít lepší život v souladu se sebou.

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.