Život je nekončící cesta, na které, když vkročíš do duchovního proudu, nemůžeš přestat jít dál.

andělské svíce

Již když jsem byla malou holčičkou a dívala se kolem sebe, nacházela jsem mnoho k pochopení, k porozumění zákonitostí života, které si lidé kolem mě vytvářeli či aplikovali z generace na generaci, protože se to tak prý má. Moje poznání se rozvíjelo každým zážitkem, každou příznivou i nešťastnou zkušeností. Jistě to znáte ze svého vlastního života, každá zkušenost nás posouvá…

•••

Určitě také znáte ty otázky malých dětí, které často začínají slovíčkem proč? Já jsem si své otázky nechávala pro sebe. Byla jsem zamyšlená, protože jsem nejraději pozorovala, co se dělo kolem mě. Jak se kdo choval, čeho chtěl docílit a jaké k tomu používal prostředky. Byla jsem uzavřené dítě, které spíš samo sedělo někde stranou, zabývalo se svým vnitřním světem, nebo pozorovalo, ale nic neříkalo.

•••

Nerada jsem se přizpůsobovala hrám ostatních, nechtělo se mi soupeřit, ani vyhrávat, nechtěla jsem se hádat. Dohady se mi zdály malicherné a ubíjející. Byla jsem jiná a stála často opodál. Bylo mi samotné dobře, i když jsem toužila po blízkosti někoho spřízněného, někoho, kdo by rozuměl mému světu a chtěl by ho se mnou sdílet.

•••

Každý člověk, kterého potkáme na své cestě životem a pustíme ho k sobě blíže, v nás zanechává stopy.

Může nám dát mnoho dobrého, ukázat nové vidění a inspirovat nás k vlastním vizím, probudit v nás lásku k jiné lidské bytosti, zvířatům, přírodě, povzbudit nás v naší víře v sebe sama, v dobro…

Může nám však přinést i nepochopení a bolest, a tak mohou vzniknout v našich srdcích negativní emoce, zoufalství, zloba, zášť i nenávist.

•••

Tak je to správně, i když to mnohdy máme problém přijmout. Především totiž přes vztahy s druhými se učíme zákonitostem Vesmírupřes své cítění a někdy i nutnou bolest můžeme mnohé pochopit.

 

Naším úkolem tady na Zemi je prožít si tyto zkušenosti a zrát jako víno, otevřít svá srdce a svou duši a sdílet sebe s druhými, jelikož všichni jsme Jedno. Zažíváme stejné příběhy, prožíváme podobné pocity, trpíme blízkou vnitřní i fyzickou bolestí…

•••

Jsme si mnohdy blíže, než si skutečně uvědomujeme. Můžeme svá poselství sdílet a pomáhat na cestě vývoje druhým, aby byl svět pohostinnějším místem, prostorem pro větší radost, zdraví, štěstí a lásku.

•••

To, co jsem se naučila, pochopila a praktikuji, i to, co mě dále čeká, protože život je neustálý a nekončící vývoj, chci sdílet s vámi.

•••

Na tomto webu bych ráda vytvořila prostor pro otázky i odpovědi ohledně našeho života v pozitivních i negativních podmínkách. Chtěla bych tu dát prostor pro lepší náhled na život a jeho smysl, pro sdílení možností, přístupů a technik, které nejen mně, ale právě i vám mohou pomoci se lépe v životě a ve svých problémech orientovat a nadále svoje podmínky či dokonce postoje zlepšovat.

•••

Jsem vděčná, že se díky tomuto Blogu mohu stát i vaší průvodkyní a myšlenky plné Světla budeme moci společně sdílet a šířit dál.

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.