SPIRITUÁLNÍ TERAPIE vychází z diagnostiky klienta pomocí automatické kresby, tarotu, radiostézie a využívá kombinaci více technik – práci s bioenergetickým polem, pránou, Shamballou – tak, aby klient mohl plnohodnotně žít ve zdraví psychickém i fyzickém. 

Spirituální terapie nenahrazuje tradiční zdravotní péči o fyzické tělo , v případě fyzického či psychického ohrozění zdraví je třeba vyhledat lékaře. Pokud diagnostikuji takový stav, doporučuji odbornou lékařskou konzultaci.

Bližší informace si můžete vyslechnout na mém youtube Martha Masopustová v přednášce SPIRITUÁLNÍ TERAPIE.

Spirituální terapie - možná i na dálku

Terapie pomáhá především s psychickými problémy, rozpouští energetické bloky a uvolňuje tak i napětí ve fyzickém těle.

Terapeut působí na bioenergetické pole klienta (auru, jemnohmotná těla, meridiány a čakry). Stav tohoto pole se dá ovlivňovat, zvyšovat jeho funkčnost a tím pádem i působit na zdraví.

Spirituální terapie díky energetickému napojení funguje mimo čas a prostor – tedy i na dálku, jen je třeba se domluvit individuálně a zjistit dopředu stav a případné reakce klienta. Způsob energetického napojení na dálku nemusí vyhovovat všem.

Pro celkové zdraví je nutná rovnováha všech složek, ať už je to stránka energetická, psychická, fyzická anebo duchovní, která plně souvisí s našimi postoji k životu.

Průběh spirituální terapie

Klient je pomocí meditace uveden do stavu Alfa (stav změněného stavu vědomí), kdy se propojí se Zdrojem a Matkou Zemí, ale přitom plně vnímá, že je přítomen. Vlastní terapie trvá 60 – 90 minut.

Následně dochází k postupnému odblokování a napravování bloků v jemnohmotném i fyzickém těle klienta. Ten ve většině případů v době odbloku vnímá mimosmyslově a popisuje konkrétní pocity ve svém fyzickém i jemnohmotném těle (brnění, tlak, chlad, teplo, bolest, barvy, barevné obrazce i symboly).

Odblokování negativních emocí, zážitků a myšlenkových vzorců

U klienta dochází k uvědomění a zpětnému prožití emočních zranění i zátěží, k uvolnění bloků a ke změně pohledu a přístupu k problému, situaci či vztahu. Díky vedení terapeuta pak následuje přeměna postojů a díky tomu i proměna prožívání a chování klienta, což má pak vliv i na jeho vztahy. Cena od 2000,-Kč.

Odblok čaker a jejich harmonizace

Čakry se v závislosti na stavu klienta čistí jednotlivě, anebo všechny postupně za sebou. Následně dochází k celkovému propojení čaker v aurickém systému a k harmonizaci mezi sebou.

Před odblokem terapeut analyzuje stav čaker pomocí automatické kresby a kyvadla, zjišťuje se tak vzájemný vztah čaker mezi sebou, jejich energetické zatížení a funkčnost. Čakry poukazují na problémy v životních oblastech, které mají na starosti, varují také z hlediska možných zdravotních komplikací.

Po odbloku a harmonizaci se klient cítí vyrovnaný, tlak v problematických oblastech života ustupuje, aby je mohl pod vedením terapeuta řešit a udělat ve svém životě potřebné změny, které vedou k psychické a tím i fyzické rovnováze. Cena od 2000,-Kč.

Odstranění negativně působící entity - pouze za osobní fyzické účasti klienta

Jestliže dojde k oslabení aury při nějaké emočně náročné situaci, může do klienta vniknout entita, která se pak živí negativními emocemi a brání tak klientovi pozitivně myslet a cítit. Zhoršuje se tak psychický stav klienta, často trpí depresemi, strachy, fóbiemi, atd.

Po odstranění z jemnohmotných těl cítí klient úlevu, jeho psychický stav se velmi zlepší. Je však ještě třeba odstranit z aury negativní emoce, které byly příčinou vniknutí parazita do těla a pak pracovat na přenastavení mentálních vzorců klienta, aby změnil přístup k situaci. Cena od 3000,-Kč.

Čištění a harmonizace prány, energetická masáž, zacelení děr v auře

Prána je součástí naší celé aury, protéká energetickým tělem a pokud je její tok čistý a plynulý, jsme zdraví. Jakmile však je zanesený negativními energiemi z prostředí či z nás samých, její tok je blokovaný a bariéry, které tak vznikají, způsobují nejprve bolest a dále pak zhoršování zdraví fyzického těla.

Čistění ulevuje od bolesti, harmonizace vyrovnává tok prány, a tak spolupůsobí na zlepšení zdravotního stavu části těla, ve které vnímal klient problém. Pokud však došlo již k projevení nemoci dané části těla či orgánu, je nutná léčba lékaře. Energetická práce s pránou nenahrazuje tradiční medicínu. Cena od 1500,-Kč.

Audionahrávky průběhu spirituální terapie

Hodnocení terapie panem Mirkem

Nahrávku spustíte kliknutím na odkaz:

https://marthamasopustova.cz/wp-content/uploads/2019/09/hodnocení-Mirka-MP4.mp4

Odblokování paní Evy

Nahrávku spustíte kliknutím na odkaz:

https://marthamasopustova.cz/wp-content/uploads/2019/09/odblok-Eva-MP4-2.mp4