Mohu být díky svým duchovním darům Vaší průvodkyní pro naplněnější život v rovnováze…

Zbavte se negativních emočních a mentálních bloků a začněte tvořit svou budoucnost v přítomnosti díky nově získanému pozitivnímu prožívání a myšlení. Vaše vize a přání se změní v plány a uskuteční se…

Mgr. Martha Masopustová

  • Jsem vědmou a spirituální terapeutkou – pracuji s léčivou energií
  • Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a učila přes 20 let na základní škole
  • Ve volném čase jsem zároveň studovala více do hloubky psychologii, grafologii, filozofii a náboženství, zabývala se ezoterickými naukami a prošla tak mnoha kurzy – nativní astrologií, numerologií, chiromantií, tarotem, automatickou kresbou, radiostézií, … a své znalosti a dovednosti jsem aplikovala v praxi při pomoci svým blízkým a později klientům
  • Po zasvěcení do Shambally jsem začala více vnímat energie ve svém těle, i v prostředí kolem mě, a učila se pracovat s energií mých klientů – propojovala jsem znalosti o práně, auře, jemnohmotných tělech a čakrách s praktickými zkušenostmi získanými při konzultacích
  • V poslední době se kromě práce s klienty, přednáškám a kurzům, které pořádám, více věnuji studiu Kabaly, z jejíž zákonitostí již delší dobu vycházím

Můj příběh

Jsem již v souladu sama se sebou. Mám se ráda. Starám se o své tělo i duši. Vím, jak si v těžkých osobních situacích pomoci, jaké metody a prostředky mám využít.

A tak jsem zdravá, plná vitality a síly, nadšená do svých plánů, které jsou součástí mého osudu. Jsem přístupná životním změnám a prožívám vše naplno v přítomnosti. Žiji smysluplně, naplněně a s radostí svým životním posláním.

To, co nyní vím a využívám ve svém životě, jsem nezískala hned a najednou. Stálo to úsilí, potřebovala jsem trpělivost, vytrvalost a mít neochvějnou víru ve svůj osobnostní vývoj a rozvoj.

Každý z nás se snaží hledat způsoby a prostředky, jak svůj život nejlépe žít. Prošla jsem si dlouhou cestou hledání…

Již od dětství a mládí mě zajímalo, jaký je smysl našeho života, proč tu jsme a kam pak směřujeme. Začala jsem se proto zabývat ezoterikou a nacházela jsem odpovědi.

Otázky se věkem prohlubovaly a zintenzivněly v době, kdy jsem přišla o partnera a zůstala tak sama se synem. Nebylo to vůbec lehké období:

zpracovat svou opuštěnost, pocit zrady, zacelit díru ve svém srdci, získat zase důvěru k mužům, zajistit si jako žena větší příjem, umět se postarat naplno o domácnost i s mužskými pracemi, vystupovat jako maminka i tatínek současně, věnovat se naplno synovi a jeho duševnímu a citovému zrání,…

V tomto období jsem se mimo jiné měla naučit být samostatná, mít se ráda a zbavit se závislostí a strachu, že nemám vše pod kontrolou.

Pak nastoupila jiná důležitá etapa mého života, byla to doba, kdy jsem onemocněla.

Trpěla jsem bolestí břicha, průjmy, byla jsem fyzicky slabá, unavená. Nemohla jsem už jíst tak jako dříve, bylo mi špatně, tělo nechtělo přijímat tu za léta navyklou stravu a žít nevhodným způsobem života. Lékaři udělali vyšetření, ale na nic nepřišli…

Pomohla mi energetická práce s tělem a změna jídelníčku, pohyb a odpočinek.

Cílem bylo, abych naslouchala více svému tělu, svým pocitům, potřebám a intuici.

Měla jsem to, co vím, aplikovat konkrétně do svého života – nejen kázat vodu a přitom pít víno. Začít žít tak, aby i můj život, nejen mé myšlenky a názory, byl vzorem, jak se dá žít v rovnováze sama se sebou, se svým tělem, myslí i duší.

Jsem tak již  více než deset let duchovním terapeutem svým klientům. Lidem, kteří hledají cestu, jak žít lépe, šťastněji a naplněněji. Pracují na sobě dle mého vedení a rad stejně, jako jsem dříve sama se sebou pracovala i já.

Snažím se svým klientům pomoci a jejich krušných chvílích – ukázat jim jiné možnosti uchopení a řešení jejich problémů – podpořit je v nastolení pozitivních změn v jejich dalším životě – transformovat sebe sama – využívat metody, návody a prostředky k celkovému zlepšení jejich prožívání.

Mým cílem je, aby si každý uměl nadále poradit sám, naučil se zvednout si náladu, získal více energie, neztrácel víru v dobro a v další cestu, měl sám sebe rád, byl celkově zdravý na těle i na duši.

Rozhodla jsem se své zkušenosti s Vámi sdílet i touto formou…

Sami klienti a účastníci mých osobních menších kurzů mě nabádali, abych začala své myšlenky a metody šířit i jiným způsobem než pouze při osobním kontaktu. Děkuji jim tímto za postrčení:)

Využívám  této možnosti a doufám, že budu moci takto své zkušenosti předat co nejvíce lidem, aby jim pomohly na jejich vlastní cestě životem.

MM

Rozhovory a články z médií

Proč mě přitahuje duchovno a ezoterika? Čemu věřím? Kterými ezoterickými obory se zabývám? Co obnáší práce duchovního terapeuta? Jak bychom se měli rozvíjet, na sobě pracovat? Na co jsou zaměřeny přednášky Na Karmeli v Mladé Boleslavi?