MARTHASCOLLA*

duchovní škola sebepoznání a seberozvoje

……………………………………………………….

– formou osobní účasti na seminářích, anebo na dálku přes nahrávky seminářů či účastí na připravovaných webinářích

– přihlásit se můžete na celý cyklus školy, anebo si zvolit pouze některé semináře, které Vás tematicky zaujmou

(místo konání: vzdělávací centrum Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav)

přihlaste se na email: marta.masopustova@email.cz či  mobil: 605858991, ať si rezervujete místo

HODNOCENÍ ÚČASTNIKŮ* najdete v AKTUALITÁCH.

Marthascolla*I.– začátečníci

5 pěti hodinových seminářů i formou praktických cvičení:

TERMÍNY  10:00 – 15:00:  

CENA: seminář 1500,-Kč

celý cyklus s certifikátem 6000,-Kč (tedy se slevou 1500,-Kč)

1. Já a můj vztah k soběsebepoznání, psychohygiena

2. Já a můj vztah k mému tělu – zdraví a nemoci

3. Já a ty – naše vztahy

4. Já a moje duše – inkarnace, duchovní rodina, karma a magie

5. Já a Universum – naše transformace, vesmírné zákony a pomoc Bytostí Světla

Marthascolla*II. – pokročilí

5 sedmi hodinových seminářů s praxí a možným víkendem:

TERMÍNY  10:00 – 17:00

CENA:  seminář 2000,- Kč

celý cyklus s certifikátem 8500,-Kč (tedy se slevou 1 500,-Kč)

1. Sebeléčení I. – vliv energetického systému na zdraví

2. Sebeléčení II. – udržení zdraví a mládí v každodennosti

3. Tvůrcem svého života I. – poznání své duchovní cesty (kabala, Strom života)

4. Tvůrcem svého života II. – pomocné vlivy na naší duchovní cestě dle kabaly (astrologie, tarot, průvodci, archandělé)

5. Novodobé vztahy a láska – energetické vazby mezi partnery, jemnohmotná komunikace

Marthascolla*I. 

– vhodné pro ty z vás, kteří neabsolvovali dané téma na mých přednáškách Na Karmeli, anebo byli na mých přednáškách a nechtějí už jen poslouchat…

jedná se o základy, na kterých budou stavět účastníci II. cyklu Marthascolla či ti, kteří pak chtějí absolvovat některou ezoterickou disciplínu (kurz) více do hloubky (viz. nabídka kurzů)

semináře můžete pojmout také podle témat: například Vás zajímá zdraví, vyberete si tedy s Marthascolla I. první dva semináře a doplníte si je hned prvními semináři v Marthascolla II., anebo téma vztahy, pak zvolíte z I. třetí seminář a z II. pátý seminář, takto můžete postupovat i ohledně duchovního rozvoje…

1.února 2020

Já a můj vztah k sobě – sebepoznání, psychohygiena

Obsah semináře: Jak poznat sám sebe, své dary i stíny, své úkoly a poslání? Jak se mít rád (a), přijímat se , získat sebevědomí? Jak se vyjadřovat v souladu s vnitřní pravdou, jak věřit a jak svým myšlením a vizualizací naplňovat své sny? Jak se zbavovat negativních emocí a vzorců chování, které nám již neslouží? Jak se chránit proti negativní energii, abychom byli spokojení, psychicky vyrovnaní?Praktická část: Rozeberete si svůj datum narození dle numerologie a astrologie, automatickou kresbou si vyčistíte negativní emoce, naučíte se vytvářet si kolem sebe energetické vajíčko, navnímáte své čakry. S sebou: pastelky, blok, propisku.

 

 

7.března 2020

Já a můj vztah k mému tělu – zdraví a nemoci

Obsah semináře: Proč vzniká nemoc? Jak souvisí naše psychika a energie s naším zdravým tělem? Jak předcházet psychosomatickým onemocněním? Jak funguje naše energetické tělo? Jak můžeme posílit čakry? Jaké existují alternativní způsoby prevence onemocnění a podpory zdraví? Jak chránit svoje tělo před negativní energií z okolí, elektromagnetickým zářením, patogenními zónami?Praktická část: Naučíme se nakreslit si čakry automatickou kresbou, používat kyvadlo ke zjištění zdravých látek pro tělo, poznáme energii drahých kamenů pro naši ochranu, uděláme si energetická cvičení pro posílení aury. S sebou: pastelky, kyvadlo, blok, propisku.

 

 

30.května 2020

Já a ty – naše vztahy 

Obsah semináře: Jaký duchovní význam pro nás mají vztahy? Co je karma a jak s ní co nejlépe zacházet? Proč jsme právě s tímto určitým partnerem, proč nás druhý přitahuje? Umíme milovat? Co je láska a s čím si ji pleteme? Jak vypadá vztah se spřízněnou duší? Jak se liší mužská a ženská energie? Proč jsme tak odlišní a zároveň si tak blízcí? Jak prohlubovat vzájemnou blízkost ve vztahu? Praktická část: Změříme schopnost Vaší duše bezpodmínečně milovat. Zjistíte, jaký druh vztahu s partnerem máte, zda jste karmičtí partneři či spřízněné duše, či dokonce dvojplamen. Nakreslíte si provázky mezi Vašimi a partnerovými čakrami, zjistíte tak, jak na sebe působíte. Spočítáte si, proč jste se v tomto životě potkali, jaký má Váš vztah především význam z hlediska duší. S sebou: pastelky, kyvadlo, blok, propisku.

 

 

3.října 2020

Já a moje duše – inkarnace, duchovní rodina, karma a magie

Obsah semináře: Máme duši, jaký je smysl života, rodíme se vícekrát? Co je karma, jak se projevuje? Můžeme svůj život ovlivnit, jak? Co se s námi děje, když umíráme? Kam odcházíme, jaký je domov naší duše? Máme svou duchovní rodinu a duchovní průvodce? Praktická část: Seznámíte se s tarotovými kartami jako s průvodcem odpovídajícím na otázku: Proč? Rozebereme systém a význam Malého  Arkána z hlediska tajemství života – vliv živlů, koloběhu a bílé magie. Pochopíte využití své vlastní síly a síly Země k ovlivňování svého života. S sebou: tarotové karty (není však podmínkou)

 

 

7. listopadu 2020

Já a Universum – naše transformace, vesmírné zákony a pomoc Bytostí Světla

Obsah semináře:  V čem je tato doba výjimečná? Co znamená duchovní růst a jaký je jeho význam? Kam jako lidstvo směřujeme? Co je Strom života a o čem je kabala? Které zákony a vesmírné principy nás ovlivňují a zároveň podporují na naší duchovní cestě? Které Vyšší Bytosti Světla nás provází? Praktická část: Prohloubíte si poznání tarotových karet – rozebereme systém a význam Velkého Arkána z hlediska vyšších vlivů na nás – karmické a osudové významy tarotu, naše duchovní pouť. Dostanete k dispozici Strom života s vysvětlením sefir. Naučíte se komunikovat se svým andělem strážným, napojit se a poprosit o pomoc archanděla Rafaela. Seznámíte se s úkoly dalších archandělů. S sebou: tarotové karty (není podmínkou)

 

 

Marthascolla*II. 

– 1.,2. a 5. seminář je vhodný pro ty z vás, kteří již absolvovali cyklus Marthascolla I. v roce 2019, anebo pro ty, kteří již v daném tématu mají znalosti a chtějí získat hlubší porozumění a zkušenosti (doporučuji se domluvit individuálně)

tyto semináře mohou absolvovat také ti, kteří tento rok začnou Marthascolla I. a hned budou v daném měsíci navazovat takto seminářem dle tématu – zdraví, vztahy, duchovní rozvoj

– 3.a 4.seminář mohou absolvovat všichni, kteří se chtějí duchovně rozvíjet více do hloubky, chápat, kam v životě směřují, a chtějí se naučit ovlivňovat svou realitu (ezoterické disciplíny na těchto seminářích zmiňované budou předkládány ve svých základních principech, pokud je budete chtít více chápat a využívat je třeba absolvovat k tomu určené kurzy – viz. www.karetni-vyklad.cz)

22. února 2020

Sebeléčení I. – jemnohmotný energetický systém a jeho vliv na zdraví

Obsah semináře: Proč máme auru, co se s ní děje po smrti? Jaký je vztah mezi jemnohmotnými těly a čakrami, i mezi jednotlivými čakrami? Jakou jednotlivé čakry plní funkci a jak souvisí s fyzickým, psychickým a duchovním zdravím? Jak můžeme zjistit stav našich čaker? Jakými konkrétními prostředky čakry můžeme aktivizovat? Jak si můžeme zlepšovat zdraví užitím vlastních energií? Praktická cvičení: Nakreslíte si čakry automatickou kresbou, rozeznáte jejich zablokování. Zjistíte kyvadlem, na kolik procent máte čakry funkční. Porozumíte podstatě příčin případných onemocnění. Vyzkoušíte si vnímání aury, pránické energie i čaker. Získáte návod, jak použít vlastní energii ke zmírnění nebo navýšení toku energie na určitém místě v těle. S sebou: pastelky, kyvadlo, blok, propisku.

23. května 2020

Sebeléčení II. – jak si udržet zdraví, mladistvost a získat tak dlouhověkost

Obsah semináře: Jak můžete svým každodenním žitím ovlivnit své zdraví po všech stránkách? Co by mělo patřit do vašeho životního stylu? Jak správně jíst, abychom byli plní energie? Jak meditovat a vnímat přírodu i své tělo?  Kde se bere onemocnění? Jak se máte postavit k nemoci, aby tělo co nejdříve opustila? Jaké existují alternativní možnosti, jak si i sám pomoci? Praktická cvičení: Zacvičíme si energetická i fyzická cvičení pro rozproudění energie čaker v těle. Uvolníme tělo i mysl meditací, mantrami, hudbou i tancem. Naučíme se používat sílu drahých kamenů k posílení pozitivního či naopak odstranění negativního. Automatickou kresbou  diagnostikujete negativní energie v prostředí či naleznete v těle energetické zatížení, které může vést k onemocnění. Kyvadlem si zjistíte vhodné či nevhodné potraviny pro vás. S sebou: podložka-deka na cvičení, sportovní oblečení, pastelky, kyvadlo, blok, propisku, křištál velikosti do ruky.

6. června 2020

Tvůrcem svého života I. – poznání své duchovní cesty (kabala, Strom života)

Obsah semináře: Odkud jsme přišli? Kam směřujeme? Jaké je naše poslání a význam života? Jak objevit svůj potenciál a své dary? Jak se dostávat do svého podvědomí a rozvíjet svou energii? Jak využívat svou intuici a získat nástroje ke spojení s jinými úřovněmi Bytí, bytostmi přírody či Vyššími bytostmi Světla? Jak vědomě ovládat svou realitu pro své dobro? Praktická cvičení: Prozkoumáme diagram Stromu života jako mostu mezi nebem a zemí. Pochopíme význam symbolů a magických obrazů jako prostředníků pro napojení se na své Vyšší Já i kolektivní vědomí. Využijeme tvůrčí představivovosti, vizualizací i imaginací pro napojení se na hlubší vnímání. Porozumíme principům, jak můžeme ovlivňovat svou realitu díky magickým rituálům. Vypočítáme si z data narození konkrétní sefiru, která odpovídá naší životní cestě, osudu – i andělského ochránce a tarotovou kartu, která předurčuje naše hlavní životní zkoušky. S sebou: pastelky, fixy, blok, propisku, tarotové karty – Velké Arkánum – není nutné.

17. října 2020

Tvůrcem svého života II. – pomocné vlivy na naší duchovní cestě dle kabaly (astrologie, tarot, průvodci, archandělé)

Obsah semináře:  Co je kabala? Jaký má systém a co do něho patří v souvislostech? Jaké poznání nám přinášejí jednotlivé sefiry? Jak pracovat se svým místem na Stromu života? Jak pracovat s jednotlivými sefirami, aby nás posouvali na naší cestě? Pomocí kterých ezoterických disciplín se nám otevírají hlubiny podvědomí? Jak je vnímat v souvislostech a reálně využívat v životě? Praktická cvičení: Získáme základní informace ohledně numerologie, astrologie, tarotu i duchovních průvodců a archandělů, kteří souvisí s jednotlivými oblastmi podvědomí-sefirami. Budeme procházet jednotlivými chrámy sefir a ve vztahu k nim: meditovat, naslouchat intuici, malovat, cvičit, tančit, komunikovat s anděly, zkoumat čísla, planety, tarotové karty, snít a a procvičovat tak vizualizaci i imaginaci. S sebou: pastelky, fixy, blok, propisku, tužku, tarotové karty – Velké Arkánum – není nutné, pokud nemáte.

28.11. 2020

Novodové vztahy a láska – energetické vazby mezi partnery, jemnohmotná komunikace

Obsah semináře:  Jak dlouho se doopravdy známe? Jaké jsou mezi námi vazby a co to znamená pro náš vývoj? Ovlivňuje nás jen naše pokrevní rodina, či máme i svou rodinu blízkých duší? Mají naše duše domov? Kde máme ukrytou podstatu pocitu náhlé blízkosti, že se vlastně už známe? Proč cítíme pocity blízkého člověka i na dálku? Jaké energie proudí mezi karmickými partnery, spřízněnými dušemi, osudovými partnery a dvojplameny? Co je bezpodmínečná láska, jen v lásce k druhému najdeme naplnění? Praktická cvičení:  Pomocí automatické kresby si znázorníte energetická vlákna, která Vás poutají buď pozitivně, nebo negativně k partnerovi. Rozebereme si význam a nebezpečí, i jak se těchto vazeb, která nás ovládají, zbavit. Pochopíte, že i když s partnerem nemluvíte, komunikujete s ním energeticky. Vyzkoušíme si energetickou komunikaci. Porozumíte tomu, proč jsou některé vztahy tzv. mrtvé, proč vyhoří. Přijmete, že žádný z partnerů není ten nejideálnější, ale všichni jsou v tu správnou dobu pro Vás ti praví. Stanete se zodpovědnějšími a láskyplnějšími vůči svému tělu, srdci i duši. S sebou: pastelky, fixy, blok, propisku, tužku, kyvadlo, tarotové karty – Velké Arkánum.