Jak zařadit duchovní principy do svého života?

Jak zařadit duchovní principy do svého života?

Život je nekončící cesta, na které, když vkročíš do duchovního proudu, nemůžeš přestat jít dál.

andělské svíce

Již když jsem byla malou holčičkou a dívala se kolem sebe, nacházela jsem mnoho k pochopení, k porozumění zákonitostí života, které si lidé kolem mě vytvářeli či aplikovali z generace na generaci, protože se to tak prý má. Moje poznání se rozvíjelo každým zážitkem, každou příznivou i nešťastnou zkušeností. Jistě to znáte ze svého vlastního života, každá zkušenost nás posouvá…

•••

Určitě také znáte ty otázky malých dětí, které často začínají slovíčkem proč? Já jsem si své otázky nechávala pro sebe. Byla jsem zamyšlená, protože jsem nejraději pozorovala, co se dělo kolem mě. Jak se kdo choval, čeho chtěl docílit a jaké k tomu používal prostředky. Byla jsem uzavřené dítě, které spíš samo sedělo někde stranou, zabývalo se svým vnitřním světem, nebo pozorovalo, ale nic neříkalo.

•••

Nerada jsem se přizpůsobovala hrám ostatních, nechtělo se mi soupeřit, ani vyhrávat, nechtěla jsem se hádat. Dohady se mi zdály malicherné a ubíjející. Byla jsem jiná a stála často opodál. Bylo mi samotné dobře, i když jsem toužila po blízkosti někoho spřízněného, někoho, kdo by rozuměl mému světu a chtěl by ho se mnou sdílet.

•••

Každý člověk, kterého potkáme na své cestě životem a pustíme ho k sobě blíže, v nás zanechává stopy.

Může nám dát mnoho dobrého, ukázat nové vidění a inspirovat nás k vlastním vizím, probudit v nás lásku k jiné lidské bytosti, zvířatům, přírodě, povzbudit nás v naší víře v sebe sama, v dobro…

Může nám však přinést i nepochopení a bolest, a tak mohou vzniknout v našich srdcích negativní emoce, zoufalství, zloba, zášť i nenávist.

•••

Tak je to správně, i když to mnohdy máme problém přijmout. Především totiž přes vztahy s druhými se učíme zákonitostem Vesmírupřes své cítění a někdy i nutnou bolest můžeme mnohé pochopit.

 

Naším úkolem tady na Zemi je prožít si tyto zkušenosti a zrát jako víno, otevřít svá srdce a svou duši a sdílet sebe s druhými, jelikož všichni jsme Jedno. Zažíváme stejné příběhy, prožíváme podobné pocity, trpíme blízkou vnitřní i fyzickou bolestí…

•••

Jsme si mnohdy blíže, než si skutečně uvědomujeme. Můžeme svá poselství sdílet a pomáhat na cestě vývoje druhým, aby byl svět pohostinnějším místem, prostorem pro větší radost, zdraví, štěstí a lásku.

•••

To, co jsem se naučila, pochopila a praktikuji, i to, co mě dále čeká, protože život je neustálý a nekončící vývoj, chci sdílet s vámi.

•••

Na tomto webu bych ráda vytvořila prostor pro otázky i odpovědi ohledně našeho života v pozitivních i negativních podmínkách. Chtěla bych tu dát prostor pro lepší náhled na život a jeho smysl, pro sdílení možností, přístupů a technik, které nejen mně, ale právě i vám mohou pomoci se lépe v životě a ve svých problémech orientovat a nadále svoje podmínky či dokonce postoje zlepšovat.

•••

Jsem vděčná, že se díky tomuto Blogu mohu stát i vaší průvodkyní a myšlenky plné Světla budeme moci společně sdílet a šířit dál.

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.

 

 

Je výklad karet jen šarlatánství???

Je výklad karet jen šarlatánství???

Je v odpovědi karet skrytá nějaká pravda?

Je možné se dozvědět, jak jít dál, jak překonat svůj problém? Může mi kartář poradit, jaké mám zvolit řešení svého problému? Jaké mám vlastně možnosti, volby v této určité situaci?

Jak se mám nejlépe zachovat, aby to pro mě bylo přínosem?

♦♦♦

Tyto otázky po smyslu a možnostech dosáhnout nějakého řešení nás provázejí od nepaměti. Většina z nás hledá odpovědi již od dětství. Jen málokdo své odpovědi získá od svých rodičů či učitelů, mnozí z nás je získáváme zkušeností, která je založená na volbě buď hop, nebo trop, tzv. pokus a omyl. Jde v podstatě o určitý druh risku, který nám může přinést výhru nebo prohru. Mnozí řeknou, takový je život. Je to přece jen náhoda!

 

Život ale není jen náhoda…

 

Svou cestu si volíme jako svobodné duše mimo tělo, volíme si úkoly i mezníky, kterých máme dosáhnout v tomto životě. Některé situace a druhy poznání, kterými máme projít, jsou nám již dány v době našeho narození. Je však na nás, jak se s nimi během života vypořádáme, jakou cestu z možných zvolíme.

♠♠♠

Příkladem může být nezapomenutelné setkání a vztah s člověkem, který vás plně emočně zasáhne, zamilujete se, protože máte dojem, že jej znáte již dlouho, silně vás přitahuje a je vám v jeho blízkosti neskutečně krásně. Jste plní radosti a štěstí jen z jeho přítomnosti.

♥♥♥

Jistě také znáte tyto pocity a prožívali jste podobné emoce ve svém vlastním životě…

♥♥♥

Vzájemná přitažlivost však mnohdy neznamená lásku na celý život, ale způsob zařízený shora jak tohoto člověka neminout, jak jej k sobě více pustit, abychom mohli řešit to, co jsme nezvládli ve společném minulém životě.

 

Přijde den, kdy setkávání nebude již přinášet radost, ale nahradí ji bolest, zklamání a neporozumění. Projeví se naše společná karma.
Tehdy se ptáme sami sebe, proč se to změnilo, co je špatně? Trápíme se, bojíme se i někomu svěřit, protože naše štěstí se ztratilo. Později třeba hledáme pomoc u někoho, komu věříme. Svěříme se svému příteli, přítelkyni, ale pouze jsme tím ulehčili svým emocím. Stále nevíme, jak dál, jak se máme zachovat, zda ještě máme šanci něco změnit. Chceme porozumět, pochopit a zachovat se co nejlépe.

♣♣♣

Někteří hledají za každou cenu chybu v sobě, snaží se změnit, aby blízkou osobu neztratili, ale tím mohou překračovat své hranice, na úkor sebe upřednostňovat druhého, což nemusí být dobrá cesta, jelikož se rozkol může dále prohlubovat a partner začne tohoto chování využívat.

Druzí zase třeba nejsou schopni vidět celou situaci z nadhledu a nevnímají sebe očima toho druhého, či dokonce nevidí své selhání, svou chybu, natož aby si ji přiznali a začali na sobě pracovat.

♦♦♦

Pokud chceme přijít na podstatu problému či pochopit pomyslné předivo, které se táhne naším vztahem, je třeba vyhledat třetí osobu, která již s podobnou situací či problémem má zkušenost, která se nás bude snažit pochopit a nebude nás odsuzovat. Máme volbu, zda navštívíme psychologanebo terapeuta a budeme s ním absolvovat několik sezení, či zajdeme kekartáři, který se řídí svým etickým kodexem a z doporučení víme, že nám ukáže různé pohledy na situaci a i možná řešení.

pomůcky věštění

Tarotové karty napomáhají především pochopit, co se v našem životě odehrává, jaké síly za tím vším stojí, co je příčinou… a mohou nám tak pomoci odhalit, jak nejlépe se svým životem naložit. Ukazují možnosti a potenciál vývoje dle našeho dalšího myšlení a chování. Podporují tak náš osobnostní i duchovní růst. Jejich úkolem je ukázat cesty, ale zodpovědnost za volbu je již na našem rozhodnutí.

♣♣♣

Ve výkladu karet je jen málo událostí tzv. osudově dáno, tzn. nelze se jim vyhnout. Máme svobodnou volbu rozhodování. Můžeme zjistit, jak se daná situace či vztah bude nadále vyvíjet, pokud se zachováme určitým způsobem. Můžeme se podívat, jak se na danou věc dívá někdo jiný, co cítí, jaké má plány. Na základě toho se pak můžeme lépe rozhodnout. To, jak naložíme s karmou či osudovými událostmi, je v našich rukou. Volbou se duchovně posouváme a v životě učíme. Je skvělé, že si svůj život spoluvytváříme

♥♥♥

Když porozumíme, ještě nás čeká těžké období, jak získané informace zpracovatjak přijmout i věci negativní o nás či o našem partnerovi. Učíme se respektovat, že některé situace a události nemáme v rukou, že v partnerství nezáleží jen na nás, ale i na tom druhém a i kdybychom se rozkrájeli, že sami nic nezmůžeme. Na vztahu musí pracovat oba. Hledáme způsoby, jak své negativní emoce, strachy, iluze či závislosti zpracovat, jak se osvobodit od svých lichých očekávání či umanutých předsevzetí.

♥♥♥

Cílem našeho života je jít dál, pokračovat svým životem poučeni a zoceleni, následovat dál svou cestu, nenechat se odklonit od svého směřování, od svých duchovních úkolů. Naše cesta je vlastně cílem.
Karty nám mohou pomoci objevit pravdu, ukázat podstatu i způsob, jak si pomoci, jak porozumět sobě, někomu druhému či principům, které ovlivňují náš život. Mohou být prostředkem k tomu, jak se cítit lépe a žít lepší život v souladu se sebou.

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.

 

 

Co je láska? Umíme milovat?

Co je láska? Umíme milovat?

Od malička toužíme, aby nás měl někdo rád, aby nám projevoval svoje sympatie, všímal si nás, vnímal naše potřeby, zájmy, pochválil nás, pohladil,…

Láska patří mezi základní principy Vesmíru. Člověk se má naučit mít rád sám sebe, přírodu, všechny tvory bez rozdílu, protože dojde jednou k poznání, že je vše propojeno se vším. Co je dole – je i nahoře.

Během života zakoušíme různé druhy vztahů. Učíme se milovat… Ne vždy jsme však šťastní, často se necítíme právě milováni. Obrací se to teprve tehdy, kdy pochopíme, že je víc dávat než dostávat. Kdy nic neočekáváme a dáváme z pouhé radosti dávat. Nevadí nám, že nám naši lásku druzí neoplácí, jelikož jí v sobě máme tolik, že je bezedná…

                                        ♥♥♥

Rodíme se jako čisté bytosti, které se začínají formovat podle prostředí, ve kterém žijí. Nejprve přebíráme pravidla chování a jednání od svých rodičů a prarodičů. Odkoukáváme, jak si vzájemně projevují lásku, jak ji projevují nám. V mnoha rodinách chybí vzájemná blízkost, rodiče se nedotýkají, nelíbají, chybí objetí, úsměv. Přirozené projevy lásky pak neumí dávat najevo ani jejich děti. Své city skrývají, bojují o pozornost zlobením, neumí vyjádřit své emoce, a tak se například vztekají.

Je přirozené vyjadřovat svou lásku slovy, gesty, pohlazením, objetím. Proč to tedy většina lidí nedělá? Proč většina lidí skrývá své emoce, ať už jsou pozitivní nebo negativní? Neumí to. Bojí se zranění, mají strach se otevřít, nechat do sebe druhého nahlédnout. Vyjadřují lásku například starostlivostí. Vždyť přece pro toho druhého tolik dělají, tak musí vědět, že ho mají rádi! Nikdo do Vás nevidí, nikdo to necítí uvnitř jako Vy. Je třeba to dát najevo, vyjít ze své ulity.

                                        ♥♥♥

Láska má mnoho podob – od lásky k rodičům počínaje a pak zase k vlastním dětem konče. Cit lásky se rozvíjí i mezi kamarády a přáteli. Nepatří jen mezi partnery či milence. Dá se říci, že ve výuce stoupáme, procházíme různými úskalími, kdy si můžeme plést lásku se závislostí či jen doplňováním potřeb díky druhému, získáváním toho, co nám samým chybí.

I partnerská láska prochází různými stadii. Začíná většinou fyzickou přitažlivostí, následně pokračuje úžasnou zamilovaností a pak teprve přichází ono mít rád či dokonce milovat. Někdy se ve vztahu k uvědomění a vyjádření toho mít rád ani nedostaneme. Vztah se rozpadne, jelikož jej nelze budovat pouze na sexuálním opojení. A postupem času zjišťujeme, že si s druhým nerozumíme v hodnotách, nemáme společné zájmy ani cíle, nejsme schopní druhého tolerovat a respektovat.

                                        ♥♥♥

Ve vztazích se s druhými nepotkáváme náhodou. Pokud to mezi námi nejprve pořádně jiskří, je všechno ,,růžové“ a máme pocit, že toho druhého již známe dlouho, znamená to, že jsme spolu něco prožili již v minulém životě a máme si co vracet. Označujeme to pak jako vztah karmický.

Karmický vztah se musí v tomto životě prožít, nemůžeme se minout, proto je tam ona přitažlivost, která vůbec nemusí být fyzického rázu. Karmu můžeme totiž mít nejen se svým partnerem, milencem, ale také se svým rodičem, dítětem, kamarádem, dokonce i kolegou či nadřízeným. Každopádně nás ten druhý zajímá, chceme ho více poznat, porozumět mu, nebo naopak nás něčím irituje, rozčiluje – cítíme mezi námi neustále napětí.

Od konce 20. století je nám, jakožto duchovním bytostem, umožněn rychlejší vývoj a to díky pochopení a naučení se právě přes karmické vztahy. Lidé mají ve svých rozhodnutích více svobodné volby, aby se duše mohla bez omezení vyvíjet. Proto se také lidé více rozvádějí a rozcházejí, aby se přes prožitek dalšího vztahu naučili více o sobě a pochopili principy Vesmíru nejen ohledně lásky.

Ve vztahu založeném na karmě je třeba, aby došlo mezi zúčastněnými k vyrovnání, nastolení rovnováhy, k pochopení na základě vlastní často bolestivé zkušenosti. Jde o to, aby člověk neopakoval své chyby v chování ve vztahu, aby pochopil důvody pro chování toho druhého, uměl se vcítit do jeho situace a odpustil sobě i partnerovi.

V partnerských vztazích v tomto životě se můžeme setkat podle stadia vývoje naší duše s různými typy partnerů. Každý z těchto typů nám přináší něco jiného. Podvědomě hledáme našeho ideálního partnera, a proto i do těchto vztahů vstupujeme. Jedná se tedy o vztah karmickýosudovýživotníduchovní. Je z nich nějaký ten pravý? Bližší vysvětlení, a nejen to, najdete v placeném e-booku. Budu se na Vás těšit…

Shrnutí:

  1. Ve vztazích je třeba naučit se v rovnováze brát i dávat, umět vyjadřovat své emoce. Pak teprve můžeme doopravdy milovat.
  2. Láska má mnoho podob, neměli bychom si ji plést se závislostí, s pouhým naplňováním svých potřeb, přitažlivostí či zamilovaností.
  3. V průběhu učení se partnerské lásce můžeme vstupovat do různých typů vztahů – karmického, osudového, životního či duchovního.
 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.