Numerologie data narození….aneb jak lépe poznám sám sebe či druhého?

Numerologie data narození….aneb jak lépe poznám sám sebe či druhého?

Jak jsme se již zmiňovali v úvodním článku o duchovnu, je třeba na své cestě životem znát co nejlépe sám sebe. Existuje několik ezoterických nauk, které nám v tomto mohou pomoci a jednou z nich je numerologie, tedy obor zabývající se zkoumáním čísel v našem životě.

Čísla se od počátků objevují všude kolem nás, hodně nás ovlivňují, i když si tento vliv často vůbec neuvědomujeme. Pokud však již budeme znát základní významy čísel, začneme vnímat jejich působení a všímat si i jejich moci.

Naše první setkání s čísly nastává při narození, které se v daný moment v žádném případě neděje náhodou…

Pro pochopení vlastností, schopností a celkového charakteru člověka potřebujeme tedy znát jeho datum narození, lépe i s hodinou a minutou. Každé číslo v datu má své specifické umístění a tomu odpovídající vibrace. Abychom z data poznali celkovou osobnost, zkoumáme nejprve zvlášť den, měsíc i rok narození. Počítáme celkový součet těchto čísel, z něhož si vytvoříme tzv. mezisoučet a ten opět sečteme, a tak získáme osudové neboli životní číslo.

Rozsáhlejší celkový rozbor pak pokračuje zařazením čísel do numerologické tabulky, kde je podstatné, kolik stejných čísel se v datu sejde. Navyšuje se tak jejich energie, která je ještě zdůrazněna spojením jednotlivých čísel do tzv. plných nebo prázdných rovin, ty vlastnosti podporují nebo vytvářejí překážky v rozvoji. V neposlední řadě se pracuje také s křestním jménem a příjmením, případně i se zdrobnělinami či přezdívkami. Nevhodně zvolené jméno může způsobit v určitém období života hodně problémů. 

Než se začneme zabývat základním postupem rozboru, je třeba si uvědomit, že všechna čísla se dají stále sčítat, až získáme původní číslo jednociferné.  Pracuje se tak pouze s devíti čísly a s nulou jako s navýšením potenciálu daného čísla. Každé z těchto čísel má své specifické vibrace a s nimi související vlastnosti, dovednosti a postoje, které se svým vlivem aplikují na svého nositele, tedy konkrétního člověka.

Číslo 1 s sebou nese individualismus, sebevědomí, odvahu, nezávislost, touhu po úspěchu, cílevědomost, ale také sebestřednost, neústupnost, panovačnost, pocity osamělosti.

Číslo 2 přináší vnímavost, intuici, družnost, ohleduplnost, představivost, oddanost, ale také přecitlivělost, nerozhodnost, nedůvěřivost, závislosti, proměnlivost.

Číslo 3 šíří energii spolupráce, aktivity, komunikace, nápaditosti, tvořivosti, ale touží také přes příliš po pozornosti, kritizuje, zesměšňuje, vyčítá, je roztěkané.

Číslo 4 vibruje spolehlivostí, praktičností, věcností, vytrvalostí, ale je uzavřenější, svéhlavé, nedůvěřivé, příliš materialistické, nespokojené.

Číslo 5 touží po dobrodružství, změně, poznávání, dokáže riskovat, přizpůsobit se, je podnikavé, cestuje, ale bývá nestálé, neklidné, impulzivní.

Číslo 6 chce někam patřit, k rodině, přátelům, je zdvořilé, citlivé, hledá harmonii, krásu a klid, ale mívá malou sebedůvěru, nechává se využívat, vadí mu stres, je sentimentální, nesnáší, když někdo jedná proti jejich vůli.

Číslo 7 mívá výborné pozorovací schopnosti a odhad druhých, chce si vše vyzkoušet, rádo poznává sebe i druhé a pomáhá, je plné fantazie a důvtipu, dobře komunikuje, ale má sklon k přehánění, náladovosti, lítostivosti, roztržitosti, závislostem.

Číslo 8 je zaměřeno na úspěch, bývá pracovité, plné odhodlání a vůle, mívá organizační schopnosti a vůdcovské kvality, bere vše vážně, ale chybí mu často pochopení pro druhé, smysl pro humor, tolerance, vyrovnává se s lákadly (peníze, moc, sex), je tvrdošíjné až tyranské.

Číslo 9 hledá hlubší smysl všeho, učí se akceptovat, nebát se, je otevřené, věrné, hledá sympatie, obdiv, ale trápí se, vše rozebírá, je nedůtklivé, prchlivé, arogantní, provází jej vnitřní neklid.

Při rozboru je podstatné, zda je číslo dne složené z více čísel, či pouze z jednoho čísla. Pokud se skládá ze dvou čísel, je třeba tato čísla ještě sečíst, abychom měli jen jedno, které nese hlavní vibraci čísla dne narození. I přesto se však počítá také s vibracemi obou čísel, jen mají menší význam. Například člověk narozený 24. dne v jakémkoli měsíci, bude mít doplňující vlastnosti obou čísel 2 a 4, i když jeho hlavní charakter bude dán číslem 6, které vznikne součtem obou čísel.

Příklad postupu rozboru data narození:

Nyní se zaměříme na konkrétní datum narození, abyste podle tohoto vzoru mohli zpracovávat jakékoliv jiné datum. Vybrali jsme 24.9.1975.

Nejprve si dáme do kroužku součty čísla dne, měsíce a roku, tedy číslo dne 2+4=6, číslo měsíce je 9 a číslo roku je 1+9+7+5=22=4.

A nyní přejdeme k rozboru. Začínáme vždy číslem dne, jelikož vyjadřuje základní charakter daného člověka a vztahuje se k období dětství, kdy byla daná osoba formována původní rodinou. Nám tu vychází číslo 6. Podíváme se do přehledu výše a můžeme konstatovat vlastnosti 6. K tomu si přečteme také vlastnosti čísel 2 a 4, jelikož dotvářejí základní vlastnosti.

Zjistili jsme tak, že se jedná o osobnost, která je vnímavá, citlivá, společenská, budou pro ni důležité vztahy, především v rodinné a partnerské rovině. Číslo 6 je totiž podporováno 2 a dodává větší intuici a potřebu být s někým blíže propojený. Tato osoba bude mít pravděpodobně vztah ke krásným věcem, k umění. Nebude mít ráda konflikty, může se jim vyhýbat a sebe a své potřeby tak potlačovat, příliš se obětovat pro blaho druhých.

Na druhou stranu nám tu působí také číslo 4, které nás upozorňuje na to, že daná osoba bude pravděpodobně uzavřenější a opatrnější, nebude se projevovat impulzivně, vše si více promýšlet. Bude pravděpodobně hledat oporu a bezpečí a sama si vytvářet hranice na základě praktičtějšího přístupu k situaci.

K tomuto rozboru pak můžeme doplnit i číslo měsíce a roku. Září máme označené číslem 9 a přináší zkoumané osobě větší zájem o podstatu věcí, bude situace a vztahy zkoumat a analyzovat, půjde více do hloubky. Nebude to tedy člověk povrchní, ale spíše upřímný. Rok narození nese opět energii čísla 4, které v rozboru tím pádem získává na důležitosti. Potvrzuje a navyšuje tedy vlastnosti 4, což je vytrvalost, spolehlivost, ale také například častá nespokojenost.

Takto si zkuste nejprve rozebrat svůj vlastní datum narození, mnohé si o sobě potvrdíte, ale také se dozvíte i to, co třeba ani nechcete vědět…Následovat by měla data narození Vašich blízkých, porovnávejte zjištění vlastností podle čísel a skutečnosti, získáte tak vlastní zkušenost, že čísla nelžou…

Hodně štěstí v tomto numerologickém dobrodružství přeji.

 

 
 

 

Martha Masopustová, spirituální terapie, vědma, kartářka, automatická kresba, práce s kyvadlem, práce s enerigií, bionergetička, čakrami
 
Martha Masopustová
Mou životní vášní je osobnostní a duchovní rozvoj, který se stává i mým posláním, když si jej klienti dovolí se mnou sdílet a tvořit, začnou tak naplno žít, a ne jen přežívat. Poradí si se svými negativními náladami a pocity, nabijí se novou energií, budou hledat a nacházet nové vize i životní plány a plnit si svá přání díky pozitivnímu prožívání i myšlení.